15 Nov
15Nov

The soul's longing for abundance can never be satisfied by an abundance of food or drinks, or some kind of jumping around the dance floor, or drugs. 

Permanent, good centeredness in the chest can only be achieved by that human being who trains in fourfold impeccability: good thoughts, good feelings, good words and good deeds.
Every day, every moment, for all household members, for all colleagues at work, for your parents and children, for your neighbours, for your animals and plants:
good thoughts, good feelings, good words, good deeds.
Every day, every moment. Only in this way does the human soul realize the abundance of its existence in matter. This is the only way to realize the meaning of human descent into matter, only by doing good. 

Only by spiritualizing matter does the soul realize the meaning of its existence here on Earth. Only that is God's plan. Only in this way does the soul achieve permanent happiness, permanent bliss.
Happiness in itself, happiness from itself.
Happiness without an external cause.
Pure grace.
Pure gratitude to be alive! 

Then, it is no longer difficult for such a well-directed human being to sacrifice himself for his or her partner, husband, wife or children, parents, friends, spiritual friends. When we are well centred, every sacrifice is a joy. Friendships are permanent, love is permanent, marriages are stable, and children enjoy the love and harmony of both parents. Regardless of whether these parents live in sexual abstinence or in a monogamous marriage or in some kind of group polyamorous marriage. 

Only the well-centred create a good, healthy society, good and healthy children, well-centred children." 

Aba Aziz Makaja, "Unknown dimensions of love, partnership and polyamory", Pula 2023.

 **************** 

„Čežnju duše za puninom ne može nikada zadovoljiti niti obilje hrane niti obilje pića niti nekakvo skakutanje po plesnom podiju niti nekakve droge.
Trajnu, dobru centriranost u grudima može ostvariti samo ono ljudsko biće koje se uvježbava u četverostrukoj besprijekornosti: dobrim mislima, dobrim osjećajima, dobrim riječima i dobrim djelima.
Svakog dana, svakog trenutka, za sve ukućane, za sve kolege na poslu, za vlastite roditelje i djecu, za vlastite susjede, za vlastite životinje i biljke: dobre misli, dobri osjećaji, dobre riječi, dobra djela. Svakog dana, u svakom trenutku. 

Samo tako ljudska duša ostvaruje puninu svojeg postojanja u materiji. Samo tako se realizira smisao ljudskog spuštanja u materiju, samo činjenjem dobra. Samo produševljavanjem i samo produhovljavanjem materije duša ostvaruje smisao svojeg postojanja ovdje na Zemlji. Samo je to Božji plan. Samo tako duša ostvaruje trajnu sreću, trajno blaženstvo.
Sreća po sebi, sreća iz sebe.
Sreća bez vanjskog uzroka.
Čista milost.
Čista zahvalnost što smo živi! 

I tako dobro usmjerenom ljudskom biću više nije teško žrtvovati se za svog partnera ili partnericu, muža, ženu ili djecu, roditelje, prijatelje, spiritualne prijatelje. Kad smo dobro centrirani, svaka žrtva je radost. Prijateljstva su trajna, ljubavi su trajne, brakovi su stabilni i djeca u ljubavi i harmoniji uživaju oba roditelja. Bez obzira žive li ti roditelji u seksualnoj apstinenciji ili u monogamnom braku ili u nekoj vrsti grupnog poliamornog braka. 

Samo dobro centrirani stvaraju dobro, zdravo društvo, dobru i zdravu djecu, dobro centriranu dijecu.“

 Aba Aziz Makaja u „Nepoznate dimenzije ljubavi, partnerstva i poliamorije“, Pula 2023.

Comments
* The email will not be published on the website.