Sve brige, sve strahove, sva prebacivanja, čine, da naš život stagnira: voda koja bi trebala ulaziti i izlaziti, kako bi bila od koristi i drugima, stagnira. Jer vrtlog, koji oko sebe gradi branu i koji se tako odvaja od rijeke, postane voda koja stoji i tako gubi svoju životnu snagu.

  •  13.02.2021 16:34