26 Feb
26Feb

Meditation
(the original croatian text is below. The English translation is made by me – so, excuse the „coarsness“)

Close your eyes and sit as upright as possible. And relax. 

We feel the lower torso, we feel the fire of life. We feel that this fire, only if we allow it, is moving upwards, along the spine and on the front of the body. Let’s accept that fire because it’s us, it’s our life, the life force in our nerves, in our endocrine glands, in our muscles. From there begins life in the body, the life of the soul in the body.

We often say that the human is the guardian of the temple: The body is the temple of God here in matter. We can also say that each human is a „heater“ of the Holy Fire at the bottom of the torso. Most people are doing it unconsciously. And when the Holy Flame is only slightly intensified, they instantly consume it through sexual activity or quarrel or despair or uncontrolled consumption of food and drink.

And to those who have matured enough through their prayers, meditations and the like, and through that have gained the necessary courage to face the truth of their lives, both physical and mental, the Holy Fire at the bottom of the corpse is revealed to them. They discover that they are part of the Divine Flame, that they are part not only of the material but also of the cosmic Sun, the celestial Sun. They discover that they are part of the Holy Fire of the whole Universe and they become a conscious heater...

I know that it is difficult to understand for someone who has just peeked into the world of energy, into the world of the psyche and who has just gained the first interest for the essence, whatever it is called. And yet, even when you don’t understand these words, and I mention the fire at the bottom of your torso, you feel that fire and you exactly feel that your fear makes the fire less, and your courage and longing for knowledge make it greater.

Your fire – it is you. If it is weak - you are weak, if it is strong - you are strong and mature for the last adventure of life, for union with the essence, whatever you call it: the fundamental energy of life, life force, absolute philosopher, prana , ki, chi, the Holy Spirit, Kundalini Shakti, the Tumo fire of the Tibetans, the same life, the same essential life through all of us. Accept your fire and it will be fine! She will show you what she likes and what she doesn't like. She will punish you, it will be very painful to you both physically and mentally whenever you sin against Her law which is relentless, the law of the manifestation of the Divine in matter. However, whenever you follow Her law, She gives you back a hundredfold, that Holy Fire.

And the first law is, while you still do not sufficiently understand its life, its movement, its Divine Intention in matter, the first law is that you must ignite it to the chest area: from the bottom of the torso to the chest area, one fire, one light radiates through your chest for the benefit of all you meet from morning to evening.

And so Jesus, who knows the Holy Fire very well, says, "Love your neighbor as yourself." Jesus prepares you, Jesus is with his teaching as an „insurance company“. When that day comes, when through a series of painful experiences you mature enough and gain enough courage to face the truth of the Holy Fire that you are in fact yourself, Jesus´teaching prepares you for that moment. When it erupts at the bottom of the torso, like an eruption from a volcano, then you need to know what to do with that energy, with that mighty river of light and heat. Jesus tells you: share it with your neighbors, there is no other way to survive the Holy Fire, only when you share it, when you give it on, thus ennobling yourself and the world.

Whoever dares to strengthen the river of life, the river of Supreme, Essential Life, whoever dares to walk the path of the Gods must obey the law of the Holy Fire, the Holy Spirit, and the law is that it must burn at least to the chest (to the heart). And from the heart you share it in the way young people do, lovers who love with all their soul, who love so much that their falling in love permeates even their flesh.

If you want health in life, if you want longevity, if you want to be able to consciously manage your health and happiness, then you need to face the fire at the bottom of the torso and you need to light it every day. 

And the second thing to remember: whoever touches the Holy Fire, should bring its flames to his chest. He/she should radiate love to his neighbors, radiate so much that his flesh is permeated with that radiation, just like young lovers.

Feel it, feel that you are one, from the bottom of your torso to your chest and beyond, the whole aura, like when you were in love. Your head is full of light and your heart is like the sun. You train it every day with people, plants and animals, you radiate that miraculous ecstatic feeling. You feel that your chest is expanding, that it is full of oxygen, like when you were most passionately in love in life. Feel it, become one with it! 

Become a being of radiant love for the good of all, like Jesus, like Buddha, like Shankara and all the other saints of all religions and it will be good. Feel it!

Big chest like the sky, like the sun, like the chest of lovers.

Good chest ... 

Sat Chit Ananda 

Summer School, Opatija / Croatia, August, 2002
(excerpt from my personal notes) 

***********  

Kundalini Shakti – esencijalni život kroz sve nas

Temeljna energija života, životna sila, apsolut filozofa, prana, ki, či, Duh Sveti, Kundalini Šakti, Tumo vatra tibetanaca, isti život, isti esencijalni život je kroz sve nas. Prihvati svoju vatru i bit će dobro!   

Zatvorite oči i sjednite čim uspravnije moguće. I opustimo se. Osjećamo donji dio trupa, osjećamo vatru života. Osjećamo kako ta vatra, samo ako dozvolimo, kreće naviše, uz kičmu i po prednjoj strani tijela. Prihvatimo tu vatru jer to smo mi, to je naš život, životna sila u našim živcima, u našim endokrinim žlijezdama, u našim mišićima. Odatle počinje život u tijelu, život duše u tijelu.

Često kažemo da je čovjek čono, čuvar hrama. Tijelo je hram Božji ovdje u materiji. Isto tako možemo reći da je svako čono ložač, odnosno ložačica Svete Vatre u dnu trupa. Kod većine to je nesvjesno. I kad se samo malo pojača Sveti Plamen, već je začas potrošen kroz seksualnu aktivnost ili svađu ili očaj ili nekontrolirano konzumiranje hrane i pića. A oni koji su dovoljno sazreli kroz svoje molitve, meditacije i slično te kroz to stekli potrebnu hrabrost da se susretnu s istinom svoga života, kako tjelesnog tako i duševnog, njima se otkriva Sveta Vatra u dnu trupa. Ti otkrivaš da si dio Božanskog Plamena, da si dio ne samo materijalnog već i kozmičkog Sunca, nebeskog Sunca, otkrivaš da si dio Svete Vatre čitavog univerzuma i postaješ svjesni ložač, svjesna ložačica.

Znam da je to teško shvatiti nekome tko je tek malo zavirio u svijet energije ili u duševni svijet pa je kroz to dobio tek prvi interes za smisao, za esenciju, kako god je zvali i kojom god metodom za njom tragali. Pa ipak, čak i kad ne razumiješ ove riječi, a ja spomenem vatru u dnu tvoga trupa, ti osjećaš tu vatru i ti točno osjećaš da tvoj strah čini vatru manjom, a tvoja hrabrost i čežnja za spoznajom čine je većom. 

Tvoja vatra, to si ti: ako je slaba i ti si slaba, ako je jaka i ti si jaka i zrela za posljednju pustolovinu života, za sjedinjenje s esencijom, kako god je zvali: temeljna energija života, životna sila, apsolut filozofa, prana, ki, či, Duh Sveti, Kundalini Šakti, Tumo vatra tibetanaca, isti život, isti esencijalni život kroz sve nas. Prihvati svoju vatru i bit će dobro! Ona će ti sama pokazivati što voli, a što ne voli. Ona će te kažnjavati, bit će ti vrlo bolno i tjelesno i duševno kad god se ogriješiš o Njezin zakon koji je neumoljiv, zakon manifestacije Božanskoga u materiji. Međutim, kad god slijediš Njezin zakon, Ona ti vraća stostruko, ta Sveta Vatra.

I prvi zakon je, dok još ne vidiš, dok još nedovoljno razumiješ njezin život, njezino kretanje, njenu Božansku Namjeru u materiji, prvi zakon je da je moraš rasplamsati do područja grudi: od dna trupa do područja grudi, jedan oganj, jedno svjetlo koje kroz grudi zrači za dobrobit svih koje susrećeš od jutra do večeri. I stoga Isus koji vrlo dobro poznaje Svetu Vatru, kaže: „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.“ Isus te priprema, Isus je sa svojim učenjem kao osiguravajuće društvo. Kad dođe taj dan, kad kroz niz bolnih iskustava dovoljno sazreš i stekneš dovoljno hrabrosti za suočenje s istinom o Svetoj Vatri koja si u stvari ti sam, Isus te priprema za taj trenutak. Kad bukne u dnu trupa, kao što bukne erupcija iz vulkana, tad trebaš znati što ćeš s tom energijom, s tom moćnom rijekom svjetla i topline. Isus ti kaže, podijeli to sa svojim bližnjima, nema drugog načina da preživiš Svetu Vatru, samo kada je dijeliš, kad je daješ dalje, oplemenjujući tako i sebe i svijet. 

Tko se usuđuje pojačati rijeku života, rijeku vrhovnog, esencijalnog života, tko se usuđuje krenuti putem Bogova taj mora poštivati zakon Svete Vatre, Duha Svetoga, a zakon je da mora plamtiti barem do grudi i da se odatle poklanja na način kao što to čine mladi zaljubljenici koji vole svom svojom dušom, koji vole tako silno da ta njihova zaljubljenost prožima čak i njihovo meso.

Postoji i drugi način ophođenja sa Svetom Vatrom, način nesvjesnih i sebičnih, način onih koji su još isuviše tjerani fizičkim nagonima. Oni gore od seksualne vatre, oni gore od vatre pohlepe za jelom i pićem, njihova srca brzo kržljaju, a trbusi brzo rastu, mozak gotovo da se i ne razvija. Oni su suprotnost svecima i mudracima, suprotnost ljudima od vrline i oni plaćaju cijenu, plaćaju danak takvoj upotrebi Svete Vatre. Umjesto da oni služe Svetoj Vatri, oni se trude da iskoriste Svetu Vatru maksimalno za sve moguće svoje egoistične, nagonske želje. To je ono što kršćani kažu, takvi će gorjeti u paklu. To je isto, to je ista ta Sveta Vatra, ta vatra pakla, ali jednostavno pogrešno korištena baš kao i struja u kuhinji. Možete s njom dobiti puno svjetla, topline, mehaničkog kretanja vaših kućanskih aparata, a možete dobiti požar, trenutačnu smrt, itd. Ista struja, ista vatra.

Želiš li zdravlje u životu, želiš li dugovječnost, želiš li moći svjesno upravljati svojim zdravljem i srećom, tada se trebaš suočiti sa vatrom na dnu trupa i trebaš je ložiti svakoga dana. 

I druga stvar koju treba upamtiti: tko dira Svetu Vatru, taj treba njezine plamenove dovesti do svojih grudi, postati poput tih mladih zaljubljenika, zračiti ljubav na svoje bližnje, toliko zračiti da i njegovo meso bude prožeto tim zračenjem, upravo kao kod tih mladih zaljubljenika. 

Osjećaj to, osjećaj da si jedno, od dna trupa pa do tvojih grudi i dalje, čitava aura, kao kad si bila zaljubljena, kao kad si bio zaljubljen, glava ti je puna svjetla, a srce poput sunca. To treniraš svakoga dana s ljudima, biljkama i životinjama, zračiš to čudesno ekstatično osjećanje. Osjećaš da ti se grudi šire, da su pune kisika, kao kad si najstrastvenije u životu bio zaljubljen. 

Osjećaj to, postani jedno s time! Postani biće zračeće ljubavi za dobrobit sviju, kao Isus, kao Buddha, kao Šankara i svi ostali sveci svih religija i bit će dobro. Osjećaj to!

Velike grudi kao nebo, kao sunce, kao grudi zaljubljenih. 

Dobre grudi... 

Sat Chit Ananda   

Ljetna škola, Opatija/Hrvatska, kolovoz, 2002.   

(Iz mojih osobnih zapisa, text i engleski prijevod nisu provjereni)

Comments
* The email will not be published on the website.